top of page

Contributie

Ieder jeugdlid van de Scouting Brownseagroep 66 betaalt evenveel contributie. Voor het seizoen 2017/2018 is de contributie voor ieder jeugdlid € 16, = per maand. De contributie wordt middels een automatische incasso geïnd.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kunt u terecht met alle vragen met betrekking tot de contributie.

Nieuwe leden gaan contributie betalen vanaf  het moment dat ze zijn ingeschreven.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat dit per contactformulier of e-mail is aangegeven bij de eigen leiding van de speltak, deze zorgt ervoor dat dit bij de ledenadministratie uitkomt.  De desbetreffende contactformulieren treft u onder de sectie "contact"op onze website.

Kampgeld
De kampen staan financieel los van de contributie en zullen door het speltak zelf gecommuniceerd en in rekening gebracht worden. 

bottom of page