top of page

Organisatie

Scouting Brownseagroep 66 heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.

Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.

Organisatie Scouting Brownseagroep 66
De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts, archibaldstam en plusscouts. Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is.

 

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Brownseagroep 66 getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Brownseagroep 66 aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag

Download hier het Protocol grensoverschrijdend gedrag:

 

Besturen

De leiding van iedere speltak is zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van activiteiten. Alle leiding vormt samen de groepsraad die wordt geleid door een groepsbestuur. Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt (samen met de groepsraad) zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de speltakken en de organisatie van de grotere (gezamenlijke) activiteiten.

Beheerstichting
Daarnaast heeft de groep een beheerstichting. Het bestuur van deze stichting draagt zorg voor het financiële beleid binnen de vereniging. Naast de financiële kant houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer van de accommodatie en de materialen.

bottom of page