top of page

Update activiteiten Brownseagroep '66 i.v.m. Corona-virus

Beste leden, ouders, stamleden, oud-leden en andere Brownsea-vrienden,

Wat gebeurt er momenteel veel in Nederland en eigenlijk de hele wereld. Een spannende en onzekere tijd voor velen. Zoals afgelopen week al duidelijk werd, raakt de verspreiding van het Corona-virus ons als scoutingvereniging ook. We besloten vorige week om de opkomsten en activiteiten van afgelopen weekend niet door te laten gaan.

Zoals aangekondigd in ons bericht van donderdag 12 maart zouden wij de actuele situatie voortdurend in de gaten houden. Gisteravond zijn we met het bestuur wederom samen gekomen om te kijken naar eventuele maatregelen voor de komende tijd.

Aflasting alle activiteiten

In lijn met de advisering van de Rijksoverheid en Scouting Nederland lasten wij als Brownseagroep '66 ALLE opkomsten en activiteiten af tot en met 6 april 2020.

De aflasting heeft gevolgen voor ALLE opkomsten en geplande weekendjes, zoals het Zomerkamp voorbereidingsweekend van de Scouts en dus ook het Stafweekend in Delft.

Ook grote vergaderingen met meer als 5/6 personen moeten zoveel mogelijk worden afgezegd en verplaatst. Onze groepsraad (maandelijks overleg leiding) van 25 maart gaat hierdoor niet door.

De aflasting heeft niet te maken met de directe zorgen dat onze leden en vrijwilligers perse heel ziek worden tijdens of door de opkomsten. Wel moeten we met heel Nederland het aantal contactmomenten verkleinen zodat de verspreiding van het Corona-virus geleidelijk gaat. Zo raakt ons zorgstelstel niet overspoeld. Wij als Scouts moeten daar ook een steentje aan bijdragen.

Communicatie

Wij streven er altijd naar zo duidelijk en tijdig mogelijk te communiceren met al onze leden. Dat doen wij nu opnieuw per email en wij zetten ook onze website en facebook pagina's in.

Desondanks kunnen er vragen of zorgen zijn. U kunt hiervoor met het bestuur contact opnemen. Joan en Kim zullen uw vragen beantwoorden. Dit kan per telefoon en per email.

Na 6 april

Niemand kan nu voorzien of er na 6 april nog aanvullende maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus in te dammen. De Rijksoverheid laat zich dagelijks informeren door de experts en zal haar adviezen daar op blijven afstemmen.

Vooralsnog lijkt het niet ondenkelijk dat er mogelijk een verlenging komt van de quarantaine-periode. Het gaat hier tenslotte om een wereldwijde pandemie die zich nog steeds ontwikkeld.

De Brownseagroep blijft de situatie uiteraard volgen en zal blijven instaan voor veiligheid en gezondheid van onze leden en vrijwilligers. Mochten aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn dan zullen we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Eind maart heeft het bestuur opnieuw overleg.

Groepsopkomst Sint Joris 18 april 2020

Onze jaarlijkse Sint Joris opkomst is op 18 april 2020. Dit valt buiten de periode waarin er geen opkomsten zullen zijn. Vooralsnog lijkt het er op dat dit dus door kan gaan.

Zet u deze datum daarom alvast in uw agenda? Een aparte uitnodiging hierover volgt

Start voor alle jeugdleden: 14.30 uur in Vroesenpark Ouders, stamleden, oud-leden en andere vrienden welkom voor avondprogramma: 19.00 uur

Einde Sint Joris: 21.00 uur

En wat nu in de tussentijd wel?

Scouting is een hobby waarin we vooral samen zijn en optrekken. We doen spellen samen, beleven samen avonturen, zitten in nesten, patrouilles, stafteams, commissies etc..

Dit samenkomen gaat nu niet fysiek. Maar wat kunnen we als Scouts dan wel???

Graag bieden wij onze jeugdleden de mogelijkheid om een tijdelijk insigne te verdienen!!!

Per speltak bieden we jullie verschillende opdrachten en activiteiten aan. De leiding zal dit begeleiden en beoordelen hoe goed jullie de opdrachten voltooien 😉

Wil je hier aan mee doen? Houdt dan de verschillende facebook pagina's in de gaten!

Samenvatting:

  1. Aflasting alle opkomsten, weekenden en grote vergaderingen tot en met 6 april

  2. Vragen of zorgen kunt u terecht bij het bestuur (contactgegevens onder)

  3. Jeugdleden kunnen meedoen aan een tijdelijk insigne (opdrachten gebaseerd op speltak)

  4. Eind maart bekijken we nader over hervatting opkomsten

Wij weten dat het besluit om nu alles af te lasten tot en met 6 april niet fijn is. Ook de leiding kan Scouting moeilijk missen tenslotte 😉 Helaas is het nu noodzakelijk.

Maar wij weten natuurlijk ook dat we er op kunnen rekenen dat alles goed komt omdat je hebt beloofd om:

als Bever, Welp, Scout, Explorer, Roverscout, Plusscout, Stamlid, leider/leidster, bestuurder/bestuurster of ouder je best te doen, iedereen te helpen waar je kan, en je te houden aan de (Scouting-) wet. Nederland kan op ons rekenen!

Blijf gezond allemaal!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur,

Joan, Jolien, Tim en Kim

bottom of page